1. Úvodní stránka
  2. O nákupu
  3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. OBECNĚ

V internetovém obchodě www.aplikatorsparovacihmoty.cz platí pro nákup zboží níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, jímž je vlastník a provozovatel internetových stránek Lea Kment, IČ: 05663482 se sídlem ve Velkém Meziříčí, Jana Zahradníčka 2292/11, PSČ: 594 01 (dále jen „prodávající“).

Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky v internetovém obchodě www.aplikatorsparovacihmoty.cz upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, a závazky z ní vzniklé.

Prodávající – při nákupu v internetovém obchodě www.aplikatorsparovacihmoty.cz je prodávajícím Lea Kment. Prodávající je podnikatelem, tedy osobou samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující – každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v uvedeném internetovém obchodě nebo s ním jinak jedná.

Kupující-spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

Kupující-podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.

Kupující-nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v uvedeném internetovém obchodě osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v uvedeném internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím-nepodnikatelem může být také právnická osoba a je jím i kupující-spotřebitel.

 

III. KONTROLA A ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Nakupovat v internetové prodejně www.aplikatorsparovacihmoty.cz může registrovaný i neregistrovaný kupující.

Před finálním odesláním objednávky je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky; v tomto kroku má kupující poslední možnost kontrolovat a měnit vložené údaje. V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.

Při nákupu zboží pro účely podnikání musí kupující uvést k fakturační adrese i své identifikační číslo (IČ) a u plátců DPH daňové identifikační číslo (DIČ). Vyplněním IČ se mezi stranami stává nesporné, že kupující jedná při uzavření smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti a vztahují se tak na něj ustanovení smlouvy o kupujícím-podnikateli.

 

IV. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po vložení zboží do košíku v rozhraní internetového obchodu a odeslání vyplněné objednávky obdrží kupující její potvrzení formou automatického e-mailu, čímž je prokázáno řádné přijetí zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky je zasláno na e‑mailovou adresu uvedenou v kontaktních informacích kupujícího a jeho přílohou jsou obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 24 hodin, neprodleně nás kontaktujte buď telefonicky na čísle +420 608 956 035 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran. V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.

 

V. CENY

Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod www.aplikatorsparovacihmoty.cz objednat a doručit po České republice.

Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží. Případné akční ceny platí po dobu uvedenou prodávajícím nebo do vyprodání zásob akčního zboží při uvedení počtu kusů daného zboží. Případné slevy nelze kombinovat a sčítat.

 

VI. PLATBA

Zboží objednané přes internetový obchod aplikatorsparovacihmoty.cz lze zaplatit následujícími způsoby:

Dobírkou

Zboží zaplatíte při převzetí od poštovního doručovatele.

20 Kč (v případě dopravy WE DO na Slovensko zdarma)

Převodem na účet

Zboží odešleme po připsání částky na náš účet.

zdarma

Platební bránou ThePay

Po dokončení objednávky budete automaticky přesměrováni na platební bránu.

zdarma

Faktura slouží zároveň i jako dodací  a záruční list.

 

VII. TERMÍNY A POPLATKY ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ po České republice

Zboží objednané přes internetový obchod www.aplikatorsparovacihmoty.cz lze doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.

Při nákupu je možno zvolit způsoby dodání zboží dle aktuální nabídky v části shrnutí nákupu.

Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, uveďte, prosím, obě adresy. Pokud hodnota nákupu přesáhne 5.000 Kč, poskytuje prodávající dopravu po ČR ZDARMA. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn na příslušné stránce objednacího procesu.

 

VIII. PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ mimo ČR

Z ostatních zemí, mimo ČR, nabízíme dodání pouze na Slovensko. Při platbě na dobírku v EUR bude tato cena z CZK přepočtena aktuálním kurzem ČNB na EUR, aktuální kurz naleznete zde. Cena dobírky v EUR bude zahrnovat také bankovní poplatek (za konverzi CZK/EUR) ve výši 4,5 %. Dobírku budete hradit hotově v EUR. Náš daňový doklad Vám bude vystaven v CZK.

Při platbě převodem z Vašeho EUR účtu na náš účet v CZK bude na daňovém dokladu tato cena v CZK navýšena o bankovní poplatek (za konverzi CZK/EUR) ve výši 4,5 %. Náš daňový doklad Vám bude vystaven v CZK.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zrušení objednávky

Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do předání zboží prodávajícím přepravci k odeslání.

Odstoupení od smlouvy – kupujícím je spotřebitel

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, kromě výjimek uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli pak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Spotřebitel však formulář nemusí využít.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží nese kupující, je tedy vhodné zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží pojistit.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud není výslovně určeno kupujícím-spotřebitelem jinak. V případě, že kupující-spotřebitel použil způsob platby dobírkou, budou kupujícímu-spotřebiteli s ohledem na povahu věci vráceny veškeré zaplacené částky poštovní poukázkou na dodací adresu, pokud spotřebitel nesdělí prodávajícímu číslo účtu za účelem vrácení platby a nepožádá jej o vrácení tímto způsobem v textové podobě. V žádném případě tím kupujícímu-spotřebiteli nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodávající oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží od kupujícího-spotřebitele nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nelze vrátit na dobírku.

Odstoupení od smlouvy – kupujícím není spotřebitel

V případě, že kupujícím není spotřebitel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena, došlo k vyprodání zboží s akční cenou. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího emailem nebo telefonicky a  dohodne s ním další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

 

X. REKLAMACE

Poškození zásilky zjištěné při převzetí:

Každá zásilka je zabalená dle požadavku dopravce a je pojištěna pro případ poškození v průběhu dopravy a pro případ ztráty. Až do okamžiku převzetí zboží kupujícím zůstává zboží majetkem prodávajícího.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen) při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení).

Pravidla České pošty: Zásilku, která je viditelně poškozena, ponechává přepravce na Vaší dodací poště a Vám doručí oznámení o uložení poškozené zásilky. Jakmile se dostavíte na poštu, za Vaší přítomnosti pracovník pošty zásilku otevře. Pokud je poškozen pouze obal a zboží je prokazatelně bez vady, zásilku můžete převzít.

  • Pokud se jedná o malé poškození zásilky (bez vlivu na funkci), a Vy se rozhodnete zásilku převzít, pracovník pošty s Vámi sepíše reklamační protokol a dohodne výši částky za reklamované poškození.
  • Pokud je poškození velkého rozsahu nebo požadujete bezvadné zboží, v tom případě zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás pro zaslání nového zboží.

Poškození zásilky zjištěné po rozbalení zásilky

Pravidla České pošty: V případě, že bylo zjištěno poškození uvnitř zásilky a obal při převzetí nejevil známky poškození, o záležitosti nás neprodleně informujte telefonicky na číslo +420 608 956035 nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Nejpozději následující pracovní den je nutné odnést kompletní zásilku, tzn. všechny položky obsažené v balíku, obalový materiál, výplň a doklad o nabytí (fakturu) na dodací poštu, kde bude sepsán protokol o škodě a dohodnuta výše náhrady. Zásilka zůstává až do vyřešení reklamace uložena na poště.

Zásilka nedorazila v očekávaném termínu

Tato situace může nastat u dopravy Českou poštou. Důvodem je to, že Vás doručovatel nezastihl na doručovací adrese a nezanechal informaci o uložení zásilky na dodací poště.

Pokud ode dne, kdy jste obdrželi automatický e-mail o přijetí objednávky, uplynuly 4 a více pracovních dní, kontaktujte svoji dodací poštu. Pokud by tam zásilka nebyla, neprodleně nás informujte.

Reklamace zboží

V případě kupujícího-podnikatele poskytuje prodávající na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 12 měsíců od převzetí, není-li výslovně ujednána jiná délka záruční doby. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku. Kupující-podnikatel je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jedná-li se o vadu skrytou, tak nejpozději do 12 měsíců od převzetí věci, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.

Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný na webových stránkách www.aplikatorsparovacihmoty.cz. V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

Od záruční doby je nutné odlišovat životnost zboží, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu způsobilé k užívání (zbožím s kratší životností než činí záruční doba je např. šneková hřídel k aplikátoru spárovací hmoty, která se užíváním výrobku mechanicky opotřebovává). Za vadu nelze považovat změnu zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení vlivem obvyklého užívání, v důsledku nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, přičemž případné prodlení kupujícího při pokračujícím užíváním zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a může být důvodem zamítnutí reklamace. Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní, přiměřeně vyčištěné a zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci zboží, které nebude závažným způsobem splňovat výše uvedené požadavky.

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. Kupující má v případě uznané reklamace nárok na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním reklamace. Tento nárok je třeba u prodávajícího uplatnit. V případě neoprávněné reklamace je kupující písemně informován o důvodu zamítnutí reklamace a zboží mu je předáno prodávajícím v místě uplatnění reklamace, kterým je provozovna prodávajícího.

Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Prodávající po řádném vyřízení reklamace zašle zpět opravené zboží.
Zboží na reklamaci posílejte, pokud možno,  v původním obalu. Dopravce neručí za nevhodně či nedostatečně zabalené zásilky.

Doporučujeme:
- doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, pokladní doklad  – pokud možno kopie) nebo uvést jeho variabilní symbol

- co nejvýstižnějším způsobem popsat závadu, její projevy, případně četnost výskytu

Rozsah, způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost blíže upravuje reklamační řád prodávajícího dostupný na webových stránkách www.aplikatorsparovacihmoty.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a uzavřené smlouvy. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky pro nákup zboží.

 

XI. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

Prodávající ručí za to, že všechny údaje o kupujícím, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto kupujícímu. Prodávající poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, kdy kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit prodávajícímu prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Provozovatel nebude osobní údaje zákazníka vyjma účelů obsažených v bodě výše využívat nebo poskytovat dále.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující-spotřebitel se může se svou stížností obrátit i na orgán státního dozoru – Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). Pro prodávajícího není závazný kodex chování žádné organizace a mimosoudní řešení sporů je možné pouze na základě pozdější dohody prodávajícího a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky pro nákup zboží jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.

 

Reklamační řád

- součást Obchodních podmínek pro prodej zboží v internetovém obchodě www.aplikatorsparovacihmoty.cz

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.aplikatorssparovacihmoty.cz, a tedy i uzavřené smlouvy, upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím. Je-li kupujícím-spotřebitel, použijí se též ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění a § 1811 a násl. občanského zákoníku.

Níže uvedená obecná úprava práv a povinností se použije zejména u kupujícího-podnikatele, u kupujícího‑nepodnikatele se použije namísto níže uvedené úpravy obecné úprava zvláštní, pouze pokud zvláštní úprava práv a povinností kupujícího-nepodnikatele určitou záležitost neupravuje. Při reklamaci se proto v případě kupujícího‑nepodnikatele přednostně použije níže uvedená zvláštní úprava.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění (typicky vady při převzetí a v rámci záruky 12 měsíců) nebo v rámci záruky za jakost (typicky prodloužená záruka).

Reklamaci lze uplatnit na adrese Lea Kment, Jana Zahradníčka 2292/11, 594 01 Velké Meziříčí, odesláním zboží na shora uvedenou adresu.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu, příp. zvolit způsob vyřízení reklamace.

 

II. Obecná úprava práv kupujícího z vadného plnění a ze záruky za jakost

Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Od záruční doby a odpovědnosti za vady je nutné odlišovat životnost zboží, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu způsobilé k užívání (zbožím s kratší životností než činí záruční doba je např. šneková hřídel k aplikátoru spárovací hmoty, která se užíváním výrobku mechanicky opotřebovává).

Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Totéž platí pro vady dokladů.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jedná-li se o vadu skrytou, tak nejpozději do 12 měsíců od převzetí věci, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.

Při poskytnutí záruky za jakost záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby poskytnutou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Neuplatní-li kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

 

III. Zvláštní úprava jakosti při převzetí v případě kupujícího-nepodnikatele

Prodávající odpovídá kupujícímu-nepodnikateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-nepodnikateli, že v době, kdy kupující-nepodnikatel věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-nepodnikatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující-nepodnikatel právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

 

IV. Zvláštní úprava práv z vadného plnění v případě kupujícího-nepodnikatele

Požádá-li o to kupující-nepodnikatel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího-nepodnikatele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Kupující-nepodnikatel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:

a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím-nepodnikatelem, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti uvedené ve výše uvedeném oddílu III. tohoto reklamačního řádu, může kupující-nepodnikatel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-nepodnikatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-nepodnikatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-nepodnikatel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující-nepodnikatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-nepodnikatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu-nepodnikateli nenáleží, pokud kupující-nepodnikatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující-nepodnikatel vadu sám způsobil.

Uplatní-li kupující-nepodnikatel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

V. Potvrzení o reklamaci v případě kupujícího-spotřebitele

Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01. 01. 2016.