1. Úvodní stránka
 2. Návody, tipy, reference
 3. Návod k aplikátoru spárovací hmoty

Návod k aplikátoru spárovací hmoty

Strojní šnekový Aplikátor spárovací hmoty - návod na použitíAplikátor spárovací hmoty AS-0111 k použití s elektrickou nebo AKU vrtačkou:

 • Šnekový aplikátor spárovací hmoty (spárovací pistole) je nástroj určený k vyplňování spár mezi cihlami, přírodním i umělým kamenem a obkladovými materiály při použití flexibilních spárovacích hmot (podívejte se na náš seznam doporučených spárovacích hmot)
 • Kompletní aplikátor spárovací hmoty dodáváme se třemi výměnnými špičkami, jejichž výstupní otvor v rozmezí 6-15 mm si sami přizpůsobíte svým potřebám.

Použití spárovací pistole krok za krokem

 1. Ujistěte se, že jsou všechny součásti aplikátoru spárovací hmoty v pořádku. Do matice nasaďte výměnnou špičku a maticí upevněte k tělu aplikátoru. Dbejte na to, aby šneková hřídel byla co nejvíce zatlačena dovnitř do těla zařízení a sklíčidlo vrtačky dorazte až k tělu aplikátoru, jinak dochází k rychlému opotřebování uchycení výměnné špičky.
 2. Konec špičky uřízněte ostrým nožem podle šířky spár, které potřebujete vyplňovat.
 3. Zásobník naplňte přiměřeným množstvím spárovací hmoty. Hmotu připravte podle pokynů výrobce. Pokud by se při vytlačování hmoty z aplikátoru vyskytly problémy, hmotu zahustěte.
 4. Po zapnutí elektrické či AKU vrtačky je hmota vytlačována ven pomocí šnekové hřídele. Úpravou otáček se přizpůsobuje rychlost aplikace hmoty.
 5. Při práci dodržujte bezpečnostní opatření platná pro práci s daným elektrickým zařízením a pracovní postupy obvyklé pro daný druh práce a materiálu.

Aplikátor spárovací hmoty a jeho součásti

Údržba aplikátoru spárovací hmoty

Po skončení práce spárovací pistoli rozeberte, pečlivě omyjte vodou a osušte. Zvláště dbejte na čistotu v oblasti ložiska pro šnekovou hřídel, které musí zůstat stále pohyblivé. Po důkladném vyčištění proto ložisko ošetřete vhodným mazivem. Šnekovou hřídel můžete ošetřit silikonovým olejem.

Likvidace spárovací pistole

Po skončení životnosti zařízení rozeberte a jednotlivé části odevzdejte do tříděného odpadu.

Bezpečnost práce

Aplikátor spárovací hmoty může používat pouze osoba starší 18 let. Použijte vhodné ochranné pomůcky – ochranné brýle a rukavice. Dbejte zejména na bezpečnost práce při použití přídavného elektrického zařízení.

Upozornění a varování

 • Dbejte zejména na bezpečnost v oblasti šnekové hřídele spárovací pistole. Nikdy nemanipulujte se šnekovou hřídelí, pokud je zařízení připojeno k elektrickému zdroji!
 • Zařízení není určeno pro aplikaci jiných materiálů než hmot specificky určených pro spárování, neboť by mohlo dojít k poškození nástroje a k znehodnocení zpracovávaného materiálu.
 • Při použití spárovací pistole pro jiný účel, než ke kterému je určena, může dojít k jejímu znehodnocení a k ublížení na zdraví.
 • Dbejte, aby aplikátor spárovací hmoty byl umístěn mimo dosah dětí!


Záruka na aplikátor spárovací hmoty

Záruční podmínky jsou v souladu s platným zákonem. Podnikatelským subjektům poskytujeme záruku v délce 12 měsíců. Pozor! Jelikož při práci s aplikátorem spárovací hmoty dochází k tření mezi šnekovou hřídelí, tělem aplikátoru a spárovací hmotou, a tedy k následnému mechanickému opotřebení šnekové hřídele, není opotřebení šnekové hřídele vadou výrobku ve smyslu občanského zákoníku! Kupujícímu tak při opotřebení šnekové hřídele nenáleží práva z odpovědnosti za vady či ze záruky.